jubilejna nagrada v jjavnem sektorju (Polna verzija)

Forum >> [Skupnost RR] >> Čvekanje ... v tri dni ...Sporočilo


mala zirafa -> jubilejna nagrada v jjavnem sektorju (26.6.2016 8:22:36)

Imam malo več kot 10 let deovne dobe v javnem sektorju. Zanima me če je pogoj, da sem bila neprekinjeno zaposlena 10 let pri istem delodajalcu, ali si bil lahko priv eč različnih v javnem sektorju?
hvala,lp
enea -> RE: jubilejna nagrada v jjavnem sektorju (26.6.2016 11:23:24)

po novem zakonu moraš biti x let pri istem delodajalcu,..
jaz sem imela ( po starem zakonu) 10 let in sem dobila nagrado, sedaj sem pa skupno 22 let del. dobe ( pri drugem delodajalcu 7 let- ampak še zmeraj JU), pa nisem še dobila nagrade, tako da bom morala počakat še 3 leta da jo dobim spet za 10 let
petea -> RE: jubilejna nagrada v jjavnem sektorju (26.6.2016 17:22:21)


IZVIRNO SPOROČILO: enea
po novem zakonu moraš biti x let pri istem delodajalcu,..
jaz sem imela ( po starem zakonu) 10 let in sem dobila nagrado, sedaj sem pa skupno 22 let del. dobe ( pri drugem delodajalcu 7 let- ampak še zmeraj JU), pa nisem še dobila nagrade, tako da bom morala počakat še 3 leta da jo dobim spet za 10 let


enea,
tvoj navedek, glede na dostopne podatke na spletu, ne drži

po novem zakonu (ZUJF) se za upravičenost do jubilejne nagrade šteje čas pri istem delodajalcu, kar pa se, po razlagi pristojnega ministrstva šteje, da je tvoj delodajalec javni sektor (ne nek posamezna inštitucija znotraj JS). Izplačati pa jo mora sedanji delodajalec, torej tisti, ki ti trenutno izplačuje plačo. Tako bi tebi pred 2 letoma morali izplačati nagrado za 20 let dela v JS.

+Jubilejna nagrada Pravico javnega uslužbenca do jubilejne nagrade določa ZUJF v 177. členu, in sicer zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v višini: - za 10 let delovne dobe 288,76 eurov, - za 20 let delovne dobe 433,13 eurov, - za 30 let delovne dobe 577,51 eurov, pri čemer se kot delovna doba, skladno s tretjim odstavkom tega člena, upošteva delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju. V zvezi z izplačili jubilejnih nagrad, oziroma pravice delavca do jubilejne nagrade, skladno z določili ZUJF, je na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje in javno upravo objavljeno pojasnilo. Davčno obravnavo jubilejnih nagrad določa 7. točka prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12 in 40/12-ZUJF), in sicer se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, izplačana do višine, ki jo določi vlada. Višino, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja določa 9. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08), ki poleg zneskov neobdavčene jubilejne nagrade določa, da če je bila delojemalcu izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo, se pri istem delodajalcu kasneje izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu všteva v davčno osnovo. Podrobnejše pojasnilo v zvezi z davčno obravnavo jubilejnih nagrad je objavljeno na spletnih straneh DURS. Za namene izvajanja drugega odstavka 9. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, se kot isti delodajalec šteje javni sektor, kar smiselno izhaja tudi iz pojasnila Ministrstva za pravosodje in javno upravo.+
petea -> RE: jubilejna nagrada v jjavnem sektorju (26.6.2016 17:24:19)


IZVIRNO SPOROČILO: mala zirafa

Imam malo več kot 10 let deovne dobe v javnem sektorju. Zanima me če je pogoj, da sem bila neprekinjeno zaposlena 10 let pri istem delodajalcu, ali si bil lahko priv eč različnih v javnem sektorju?
hvala,lp


sedanji delodajalec bi ti moral nagrado avtomatično nakazati v mesecu po izpolnitvi pogoja 10 let delovne dobe v JS;
nabrati si morala 10 let znotraj JS, lahko pri različnih inštitucijah
limonca* -> RE: jubilejna nagrada v jjavnem sektorju (25.7.2016 6:47:42)

Pri nas je tako, da je v kolektivni navedeno, da moraš biti 10 let neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu, v našem internem pravilniku pa je napisano, da ko izpolneš 10 let delovne dobe (ne glede na delodajalca). Tako, da delamo po zadnjem in je npr. sodelavka, ki je bila zaposlena pri nas v januarju, maja že dobila jubilejno.
mala zirafa -> RE: jubilejna nagrada v jjavnem sektorju (29.7.2016 23:05:21)

Najlepša hvala.
Stran: [1]