FOTOGRAFIJE K RECEPTU
Dodaš lahko do 6 fotografij, eno med njimi pa označi za naslovno sliko recepta. Ko izbereš fotografijo, klikni še gumb DODAJ za prenos!
Če ne objaviš nobene fotografije, bomo recept avtomatično opremili s simbolno sliko.