Pravila in pogoji

Splošni pogoji izbora »TOP DRUŽINSKA PONUDBA, POLETJE '09«

1. Splošne določbe

Organizator Danu d.o.o., Ul. Franca Mlakarja 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) prireja tekmovalni izbor »Top družinska ponudba, poletje '09« na spletem portalu www.ringaraja.net in v reviji Ringarajine iskrice. Glasovanje za najboljše ponudnike družinskih počitnic poteka od 26. 5. 2010 do vključno 13. 6. 2010.

2. Nagrade

Ob koncu izbora bo organizator razglasil zmagovalne ponudbe v štirih tekmovalnih kategorijah in izžrebal 4 nagrajence. V vsaki izmed tekmovalnih kategorij bo namreč izžreban po en nagrajenec in sicer med vsemi uporabniki, ki so glasovali za zmagovalno ponudbo v tej kategoriji.*

Glavne nagrade bodo zagotovila sodelujoča podjetja, natančneje končni zmagovalci tekmovalnih kategorij in sicer v obliki počitniškega aranžmaja, s katerim so tekmovali.

Nagrada 1: Zmagovalni aranžma v kategoriji »Družinske počitnice na morju«
Nagrada 2: Zmagovalni aranžma v kategoriji »Družinske počitnice na celini«
Nagrada 3: Zmagovalni aranžma v kategoriji »Izlet za vso družino«
Nagrada 4: Zmagovalni aranžma v kategoriji »Tabori, šole in kolonije za otroke«

V skladu z zakonom o dohodnini morajo vsi 4 dobitniki glavnih nagrad, sporočiti svoje osebne podatke vključno z davčno številko, najkasneje v tednu dni po prejetju obvestila o nagradi. Nagrajenec plača dohodnino v višini 25 % od objavljene vrednosti nagrade. Plačilo akontacije dohodnine je pogoj za prevzem nagrade.

Nagrad ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali za denar.

* Vsak sodelujoči lahko osvoji le eno glavno nagrado. Izžrebancev se avtomatično ne upošteva v žrebanjih preostalih nagrad.

3. Kdo lahko sodeluje v glasovanju

Glasujejo lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Mlajši od 18 let lahko glasujejo le ob soglasju staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Pravna oseba ne more glasovati.

Glasovati prav tako ne smejo osebe, družinski člani ali zaposleni pri organizatorju izbora ter družinski člani in osebe, zaposlene pri drugih osebah, povezanih z izvedbo tega izbora (sodelujoča podjetja).

4. Potek izbora

Preden lahko glasuje, se mora vsak uporabnik registrirati oziroma prijaviti v portal Ringaraja.net, kajti le na tak način lahko spremljamo statistiko oddanih glasov ter na koncu izvedemo pravičen žreb. Registracija ne zahteva nobenih osebnih podatkov, potrebno pa je navesti naslov elektronske pošte.

Najava izbora poteka od 26.5. do 13.6.2010.
Glasovanje poteka od 26.5. do 13.6.2010.
Razglasitev rezultatov in žreb nagrajencev bo 15.6.2010.
Na počitnice bodo nagrajenci odšli med 24.6. in 31.12.2010.

Nagrade bodo podeljene na osnovi žreba, ki bo sledil razglasitvi rezultatov glasovanja. Vsak uporabnik lahko na dan odda 4 glasove, vendar zgolj 1 na posamezno kategorijo, kar pomeni, da lahko v eni kategoriji glasuje 19-krat, skupaj pa kar 76-krat. Vsak glas v žrebu šteje posebej (kot ena srečka), kar pomeni, da bodo imeli uporabniki z več glasovi za zmagovalno ponudbo posledično več možnosti za osvojitev glavne nagrade, od tistih uporabnikov, ki bodo glasovali manjkrat. Žreb nagrad bo opravljen med uporabniki, ki so glasovali za zmagovalno ponudbo v vsaki kategoriji in sicer po načelu naključne računalniške izbire.

5. Razglasitev nagrajencev in njihove obveznosti

Razglasitev rezultatov in žreb nagrajencev bo 15. junija.

Še isti dan bodo nagrajenci obveščeni po e-pošti in zasebnem sporočilu, njihovi podatki pa bodo objavljeni tudi na spletem portalu organizatorja www.ringaraja.net. Organizatorju se morajo javiti najkasneje 14 dni po prejetem obvestilu, sicer organizator prosto razpolaga z nagrado. Nagrade bodo nagrajenci prevzeli po dogovoru z ekipo Ringaraja.net in podjetjem, ki bo nagrado podarilo.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrajencu nagrade ne podeli, če ugotovi, da je ta sodeloval v glasovanju v nasprotju s pravili. Če nagrajenec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tem izboru in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

6. Splošni podatki

S sodelovanjem v glasovanju udeleženci soglašajo s pravili izbora. Dobitniki nagrad organizatorju izbora dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov (ime, naslov) in fotografij v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade in za promocijo izbora.

Organizator izbora vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi izbora pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v izboru za namene neposrednega trženja.

Glasovanje je zaključeno!
Zmagovalci in nagrajenci bodo objavljeni jutri, 15.6.
Organizator izbora
Top družinska ponudba je:

Pokrovitelja izbora sta: